Aşağıda verilen reformlardan hangisi veya hangileri "Cumhuriyetçilik" ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardandır?

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen reformlar arasında, muhalefet partilerinin kurulması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve Türk Tarih Kurumu’nun açılması yer almaktadır. Bu reformlardan hangisi veya hangileri “Cumhuriyetçilik” ilkesi doğrultusunda yapılan inkılâplardandır?