Bsmv vergisi (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) nedir ve ne için uygulanır? Bsmv vergisi vergiden düşürülebilir mi?

BSMV vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin kısaltmasıdır. Bu vergi, banka ve sigorta işlemleri gibi finansal işlemlerden alınan bir vergidir. BSMV vergisi, hangi işlemlere uygulanır? BSMV vergisi oranları ne kadardır? BSMV vergisini kimler öder? Bu vergi, vergiden düşürebilir mi? Hangi durumlarda vergi mükellefleri BSMV vergisini ödeyebilir?

BSMV Vergisi Nedir?

BSMV vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin kısaltmasıdır. Türkiye’deki finansal işlemlerden devlete kazanç sağlanması amacıyla alınan bir vergi türüdür.

Kimler BSMV Vergisi Öder?

BSMV vergisini finansal işlem yapan ve bu işlemler üzerinden bir geliri olan yani, bankalarda hesabı bulunan veya sigorta hizmetlerinden yararlanan bireysel ve kurumsal tüm müşteriler öder. Ayrıca yürürlükte olan kanunlarda belirtilen bazı kuruluşlar ve faaliyetler de BSMV’ye tabidir.

BSMV Vergisi Hangi İşlemler İçin Uygulanır?

Banka İşlemleri:

Bankalar üzerinden yapılan birçok işlem BSMV vergisine tabidir. Bunlar arasında kredi faizleri, mevduat faizleri, repo işlemleri, döviz alım satım işlemleri, kredi kartı işlemleri ve çek işlemleri gibi birçok işlem bulunmaktadır.

Sigorta İşlemleri:

Sigorta primlerinin ödenmesi durumunda da BSMV vergisine tabii olunur. Ayrıca, sigorta şirketlerinin yaptığı işlemler de BSMV vergisine tabi olabilir.

BSMV Vergisi Oranları

BSMV vergisi oranları, işlemlerin türüne ve yapılan işlem tutarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak %1 ile %5 arasında değişen oranlarla uygulanır.

BSMV Vergisi Vergiden Düşürülür mü?

BSMV vergisi, genellikle nihai tüketicinin yani müşterinin üzerinden alınan bir vergi olduğundan, genellikle bu vergi yükünü bireyler ya da kurumlar üzerinden düşmek veya vergi matrahından indirilemez. Yani, BSMV ödendiği durumda diğer vergilerden bir indirim hakkı söz konusu olmayacaktır.

TERİMLER:

Vergi Matrahı: Verginin hesaplandığı, kişi ya da kurumun geliri, satın alma değeri ya da diğer ölçülebilir ekonomik değer.

Repo İşlemi: Bir menkul kıymetin belirli bir fiyat üzerinden geri alınmak üzere satılmasıdır. Bu işlemler genellikle belirli bir faiz oranı üzerinden ve belirli bir vade için yapılır.

Nihai Tüketici: Bir mal veya hizmeti satın alıp tüketen kişi ya da kurum. Örneğin, bir banka işlemi yapan ya da bir sigorta poliçesi alan kişi nihai tüketicidir. Genellikle vergi yükünün büyük bir kısmı nihai tüketicinin üzerindedir.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Hakkında Bilgiler

BSMV Nedir?

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), bankalar ve sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilen belirli işlemler üzerinden alınan bir vergidir. Bu vergi, mali işlemlerin vergilendirilmesi yoluyla devlet gelirlerini artırmayı amaçlamaktadır.

BSMV Ne Zaman Uygulanır?

BSMV, aşağıdaki gibi çeşitli bankacılık ve sigorta işlemleri için uygulanır:

Banka İşlemleri:

 • Kredi ve kredi kartı işlemleri: Kredi ve kredi kartı kullanımından alınan faiz, komisyon ve ücretler
 • Hesap işlemleri: Hesap açılış ve kapanış ücretleri, havale ve EFT ücretleri
 • Döviz işlemleri: Döviz alım-satım işlemleri ve döviz cinsinden yapılan işlemler
 • Yatırım işlemleri: Borsa işlemleri, fon işlemleri, yatırım araçlarının alım-satımı

Sigorta İşlemleri:

 • Sigorta primleri: Her türlü sigorta poliçesi için ödenen primler
 • Reasürans işlemleri: Sigorta şirketleri arasındaki reasürans sözleşmelerinden doğan gelirler

BSMV Vergisi Düşürülebilir mi?

BSMV vergisi, gelir vergisi beyannamesinde indirilebilir bir vergi değildir.

BSMV Vergi Oranları

BSMV vergisi oranları, işlemin türüne göre değişiklik gösterir:

 • Bankacılık işlemleri: %5
 • Sigorta işlemleri:
  • Hayat sigortaları: %1
  • Diğer sigortalar: %5
 • Kredi ve faktoring işlemleri:
  • Konut kredileri: %5
  • Ticari krediler: %10
  • Faktoring işlemleri: %10

BSMV Vergisini Kim Öder?

BSMV vergisini, bankacılık ve sigorta işlemlerini gerçekleştiren banka ve sigorta şirketleri öder. Ancak, bu vergilerin bedeli genellikle müşterilere yansıtılır.

BSMV Vergisini Mükellefler Ödeyebilir mi?

Bazı özel durumlarda, vergi mükellefleri de BSMV vergisini ödeyebilirler. Örneğin, yurt dışından yapılan para transferleri için BSMV vergisini mükellef öder.

BSMV Vergisinin Ödendiği Durumlar:

 • Yurt dışından yapılan para transferleri
 • Yurt dışı bankalarda bulunan hesaplardan yapılan para çekimleri
 • Yurt dışına yapılan kredi kartı ile yapılan ödemeler
 • Yurt dışı seyahat sigortası primleri

Özetle:

 • BSMV, bankacılık ve sigorta işlemleri üzerinden alınan bir vergidir.
 • BSMV vergisini bankalar ve sigorta şirketleri öder, ancak bedel genellikle müşterilere yansıtılır.
 • BSMV vergisi, gelir vergisi beyannamesinde indirilebilir bir vergi değildir.
 • BSMV vergi oranları, işlemin türüne göre %1, %5 veya %10’dur.

Daha Fazla Bilgi:

 • 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Genel Tebliği

Not: Bu bilgiler genel bilgi amaçlıdır. Vergi mevzuatı karmaşık olabilir ve özel durumunuza göre farklılık gösterebilir. Vergisel konularda kesin bilgi için bir vergi uzmanına danışmanız tavsiye edilir.