Bırak saçlarınla oynasın rüzgar.... Edat kullanılmayan seçenek hangisidir?

Aşağıdakilerin hangisinde edat kullanılmamıştır ?

a) Bırak saçlarınla oynasın rüzgar
b) Karşında fecirle değişen ağaç
ç) Gözlerin İstanbul oluyor birden
d) Bir ruh gülümsüyor gibi derinden
e) Bana doğru ayak izlerin gelir

Edat kullanılmayan seçenek "a) Bırak saçlarınla oynasın rüzgar"dir. Diğer seçeneklerde “değişen”, “oluyor”, “gülümsüyor gibi” ve “gelir” gibi edatlar kullanılmıştır.

Edat: Bir kelimeyi veya kelime grubunu başka bir kelime veya kelime grubu ile ilişkilendiren, bağlayan sözcüklere edat denir.