(3x + 2y)dx + (2x + y)dy = 0 diferansiyel denklemin genel çözümünü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4 8 puan

(3x + 2y)dx + (2x + y)dy = 0 diferansiyel denklemin genel çözümünü aşağıdakilerden hangisidir?

I. \frac{3}{2}x^{2} + 2xy + \frac{1}{2}y^{2} = c

II. \frac{1}{2}x^{2} + xy + \frac{3}{2} = c

III. x^{2} + xy + y^{2} = c

IV. 2x^{2} + xy + 3y^{2} = c

O IV
O II
O I
O III


Bu resim, diferansiyel denklemlerin genel çözümlerinin seçenekler arasından doğru olanı belirlemeyi içeren bir matematik sorusunu göstermektedir.

Diferansiyel Denklemin Genel Çözümü

Verilen Denklem:

(3x + 2y)dx + (2x + y)dy = 0

Bu diferansiyel denklem, lineer olmayan bir denklemdir ve çözümü bulunurken genellikle tam diferansiyel olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Tam Diferansiyel Denklemler:

Bir diferansiyel denklem M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 şeklindeyse ve M'nin y'ye göre kısmi türevi N'nin x'e göre kısmi türevine eşitse bu denklem tam diferansiyel denklem olarak adlandırılır.

Verilen denklemde:
M(x,y) = 3x + 2y
N(x,y) = 2x + y

Bu durumda kontrol edelim:
$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (3x + 2y) = 2 $$
$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (2x + y) = 2 $$

Gördüğümüz gibi:
$$ \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} $$

Bu nedenle diferansiyel denklem tamdır.

Tam Diferansiyel Denklemin Çözümü:

  1. Potansiyel fonksiyonu (F(x, y)) bulmalıyız ki (dF = Mdx + Ndy).

Denklemimizi potansiyel fonksiyon (F(x, y)) olarak yazarsak:
$$\frac{\partial F}{\partial x} = M = 3x + 2y$$
$$\frac{\partial F}{\partial y} = N = 2x + y$$

Şimdi bu fonksiyonları tümleştireceğiz:
$$ F(x, y) = \int (3x + 2y) , dx = \frac{3}{2}x^2 + 2xy + g(y) $$

Buradaki ( g(y) ) sadece y’nin bir fonksiyonu olan tamlama sabitidir. İkinci kısmi türevi alarak bunu doğrulamalıyız:
$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2x + \frac{d}{dy}g(y) = 2x + y $$
Buradan:
$$ \frac{d}{dy} g(y) = y $$
$$ g(y) = \frac{1}{2} y^2 $$

Bu sonuçları birleştirirsek:
$$ F(x, y) = \frac{3}{2}x^2 + 2xy + \frac{1}{2}y^2 = c $$

Sonuç

Genel çözüm:
$$ \frac{3}{2}x^2 + 2xy + \frac{1}{2}y^2 = c $$

Bu da seçeneklerde verilen:
I. ( \frac{3}{2}x^2 + 2xy + \frac{1}{2}y^2 = c )

olarak karşımıza çıkar ve doğru cevaptır.

Diğer Seçeneklerin İncelenmesi:

II. (\frac{1}{2}x^2 + xy + \frac{3}{2}y^2 = c): Bu seçenek, diferansiyel denklemin sağlayacağı bir potansiyel fonksiyon değildir ve çözümünün diferansiyel denklemle örtüşmediği açıkça görülür.

III. (x^2 + xy + y^2 = c): Bu tür bir potansiyel fonksiyon da verilmiş olan diferansiyel denklemin tam çözümünü temsil etmez.

IV. (2x^2 + xy + 3y^2 = c): Bu çözüm de verilen diferansiyel denklemin genel çözümünü temsil etmez ve denklemin tam olma şartını karşılamaz.

TERİMLER:

Tam diferansiyel: Bir fonksiyonun tüm kısmi türevlerinin tutarlılığıdır ve bir kapalı yol boyunca integralin sıfır olması koşulunu yerine getirir. Bu, fonksiyonun eksiksiz tanımlanmasını sağlar.

Görüşülen parametreler ve terimler kullanılarak verilen diferansiyel denklemin genel çözümü doğru seçeneğin I olduğunu doğrular.