Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan yasama organlarının yetkileri nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM), hangi yetkilere sahip olduğunu belirlemek. Bu yetkiler dahilinde hangi kararları alabileceğini, hangi durumlarda oturum açabileceğini ve hangi koşullarda bu yetkileri kullanabileceğini veya hangi durumlarda bu yetkileri kullanamayacağını araştırmak. Ayrıca, TBMM’nin Anayasa değişikliklerindeki rolü ve yetkileri hakkında da bilgi sahibi olmak.