Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin Yargı Yetkileri Nelerdir?

  1. Anayasa Mahkemesi’nin yargı yetkileri nelerdir?
  2. Hangi durumlarda Anayasa Mahkemesi davaları görür?
  3. Anayasa Mahkemesi’nin kararları hangi güce sahiptir?
  4. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına kimler uymalıdır?
  5. Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi sadece Türkiye sınırlarıyla mı sınırlıdır?

Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de anayasa ve kanunların üstünlüğünü korumak amacıyla yargı yetkisine sahip olan bir kurumdur. Anayasaya göre, Anayasa Mahkemesi aşağıdaki durumlarda davalara bakabilir:

  • Meclis üyelerinin, Cumhurbaşkanının ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimlerine ilişkin itirazlar,
  • Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar,
  • Kamu görevlilerinin atama, terfi ve yer değiştirme gibi işlemlerine ilişkin itirazlar,
  • Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen kanunların iptali veya yürürlükten kaldırılması,
  • Kişi hakları ve özgürlükleri ile ilgili anayasa veya kanun maddelerinin uygulanması ile ilgili davalar.

Anayasa Mahkemesi’nin kararları son derece etkilidir ve Türkiye’deki diğer mahkemeler için bağlayıcıdır. Bu kararlar uygulanmak zorundadır ve yetkileri Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Kararlarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılabilir.

Anayasa Mahkemesi, sadece Türkiye sınırlarıyla sınırlıdır ve yargı yetkisi Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir. Diğer ülkelerde veya uluslararası mahkemelerde yargılamalar yapması mümkün değildir.