Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin yapısı ve fonksiyonları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kapsamında, Anayasa Mahkemesi nasıl bir yapıya sahiptir ve hangi fonksiyonları yerine getirir? Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri nelerdir ve bu yetkileri kullanarak hangi tür kararlar alabilir? Anayasa Mahkemesi’nin üyeleri kimlerden oluşur ve bu üyeler nasıl atanır? Ayrıca, bu mahkemenin diğer hukuk kurumları ile ilişkisi ve diğer kurumları etkileme gücü hakkında ne gibi bilgiler mevcuttur?