Anayasa Mahkemesi hangi durumlarda devreye girer ve hangi işlemleri gerçekleştirir?

Anayasa Mahkemesi hangi durumlarda devreye girer ve hangi işlemleri gerçekleştirir? Anayasa Mahkemesi’nin işlevleri nelerdir ve nasıl çalışır? Anayasa Mahkemesi’nin kararları nasıl uygulanır ve etkileri nelerdir?

Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de anayasal düzeni ve hukuk devletini korumakla görevli olan bir yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi, anayasanın kişi haklarına, temel hak ve özgürlüklere, demokratik düzene ve hukuk devleti prensiplerine uygunluğunu denetler. Ayrıca, siyasi partilerin kapatılması, milletvekili seçimlerine ilişkin itirazlar, anayasal düzeni bozmaya yönelik teşebbüsler gibi önemli konuları da ele alır.

Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki durumlarda devreye girer:

 1. İptal Başvuruları: Bireyler, kamu kurumları veya diğer yargı organları, kanunların Anayasa’ya aykırı olduğunu düşündüklerinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilir. Anayasa Mahkemesi, bu başvuruları inceleyerek kanunların Anayasa’ya uygun olup olmadığına karar verir.

 2. Uygunsuzluk İtirazları: Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi, yargılama sürecinde çıkan uygunsuzluk itirazlarını da karara bağlar. Bu durumda, yargılama sırasında mevzuatta hukuka aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili mahkeme Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilir.

 3. Siyasi Parti Kapatma Davaları: Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin kapatılması davalarını da ele alır. Siyasi partilerin Anayasa’ya aykırı faaliyetlerde bulunması veya anayasal düzene aykırı eylemlerde bulunan bir siyasi partinin faaliyetlerini sonlandırma kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından verilir.

Anayasa Mahkemesi’nin işlevlerinden bazıları şunlardır:

 • Anayasa’ya aykırı kanunları iptal etmek veya bazı hükümlerini anayasaya uygun hale getirmek.
 • Kamu yetkililerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu düşündükleri durumları denetlemek.
 • Seçimlerle ilgili itirazları incelemek ve son kararı vermek.
 • Siyasi partilerin kapatılması davalarını ele almak ve karar vermek.
 • Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği iddialarını incelemek ve gerekli hukuki önlemleri almak.

Anayasa Mahkemesi, kararlarını oybirliği veya çoğunlukla verir. Kararlar, mahkemenin resmi gazetede yayınlanmasıyla kesinleşir ve tüm kamu kurumları, gerçek kişiler ve özel kuruluşlar için bağlayıcıdır.

Kararların Uygulanması:

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar, tıpkı diğer mahkeme kararları gibi, hukuk devleti prensiplerine uygun olarak uygulanmalıdır. Kararlar, mahkemenin yetkili olduğu konularla sınırlıdır ve diğer kurumlar ve kişiler tarafından uygulanmalıdır.

Eğer Anayasa Mahkemesi, bir kanunu veya hükümetin veya devletin faaliyetlerini anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal ederse, ilgili kanun veya faaliyetin uygulanması durdurulur ve gerekiyorsa değiştirilir.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların etkileri oldukça önemlidir. Kararlar, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ve hukuk devleti prensiplerine ilişkin standartların yüksek tutulmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda, Anayasa Mahkemesi’nin kararları, diğer mahkeme kararlarına da örnek teşkil eder ve Türkiye’deki hukuk ve yargı sisteminin gücünü gösterir.

TERİMLER:

 • Anayasa Mahkemesi: Türkiye’de anayasal düzeni ve hukuk devletini korumakla görevli olan bir yargı organıdır. Anayasa’ya aykırı kanunları iptal etmek veya bazı hükümlerini anayasaya uygun hale getirmek gibi işlevleri vardır.
 • Hukuk Devleti: Hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet anlayışıdır. Devletin faaliyetleri, hukuka uygun olarak gerçekleştirilir ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilir.
 • Temel Hak ve Özgürlükler: Bireylerin doğuştan sahip olduğu ve devletin koruması altına aldığı haklardır. Örneğin, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü gibi haklar temel hak ve özgürlüklerdir.
 • Uygunsuzluk İtirazları: Yargılama sürecinde çıkan uyumsuzluklar veya tutarsızlıklar nedeniyle ilgili mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmasını gerektiren durumlardır. Bu durumlarda, yargılama sırasında mevzuatta hukuka aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulabilir.