Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki yönetim biçimi nasıl tanımlanmıştır?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre devletin yönetim biçimi nasıl ifade edilmiştir? Bu yönetim biçimi hangi özellikleri içerir ve nasıl işler? Ayrıca bu yönetim biçiminin, demokratik ve çağdaş bir toplumda ne tür etkileri ve fonksiyonları vardır? Anayasa, yönetim biçimine dair neler söyler ve bu durum Türkiye’deki siyasi ve hukuki yapının şekillenmesinde hangi rolü oynar?