Türkiye'deki hukuk sistemi ve anayasanın yapısı neleri içerir?

Türkiye’deki hukuk sistemi detaylı olarak neleri içerir ve bu sistemin oluşturulmasında anayasanın yapısı ne derece etkilidir? Anayasa değişikliklerinden nasıl etkilenir ve anayasa, hukuk sistemimizde hangi yeri kaplar? Hukuk sistemimizde anayasanın önemini ve ne tür rol oynadığını farklı boyutlarıyla doğru bir şekilde anlayabilmemiz için bu konu hakkında ne tür bilgilere ihtiyacımız var?