Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın benimsediği devlet anlayışı ve değerleri nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, devletimizin temel yapısını ve bu yapının işleyişini belirleyen en üst düzey hukuk mevzuatıdır. Bu anayasa, devlet anlayışımızı ve temel değerlerimizi net biçimde belirler. Peki, bu Anayasa, devlet anlayışı ve değerler olarak hangi ilkeleri öncelikli olarak benimsemektedir? Bu ilkeler, anayasanın hangi bölümlerinde yer alıyor ve bizim için ne tür önemlere sahip? Hangi maddeler ve noktalar, Türkiye’nin devlet bilincini ve değerlerini temsil ediyor?