Türkiye anayasasındaki temel haklar ve özgürlükler nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan ve tüm vatandaşlara sağlanan temel haklar ve özgürlükler nelerdir? Bu hak ve özgürlüklerin detaylı bir listesi ve her birinin anlamı ve kapsamı nedir? Bu hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi durumunda vatandaşların hangi yasal yollara başvurma hakkı vardır ve bu süreç nasıl işler?