Sinema dünyasındaki sembolü olan Göksel Arsoy; dik duruşu, kibarlığı... cümlenin ögelerine ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Değişen, kentlileşen toplumun sinema dünyasındaki sembolü olan Göksel Arsoy; dik duruşu, kibarlığı ve sosyal etkinlikleriyle tanınmıştır.

Bu cümlenin ögelerine ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne - zarf tümleci - yüklem
B) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem
C) Dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - yüklem
D) Nesne - özne - dolaylı tümleç - yüklem
E) Nesne - dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - yüklem

Cevabım: A) Özne - zarf tümleci - yüklem

Aşağıda cümlenin ögelerine ayrılmış hali verilmiştir:

Özne: Göksel Arsoy (değişen, kentlileşen toplumun sinema dünyasındaki sembolü olan)
Zarf tümleci: dik duruşu, kibarlığı ve sosyal etkinlikleriyle
Yüklem: tanınmıştır

Bu şekilde, cümlede özne, zarf tümleci ve yüklem ögeleri tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, cevabımız A seçeneğidir.

TERİMLER:

Zarf tümleci: Fiilin nasıl, nerede, ne zaman, neden, ne kadar gibi sorulara cevap veren tümleçtir. Göksel Arsoy’un “dik duruşu, kibarlığı ve sosyal etkinlikleriyle” ifadesi bu cümlede zarf tümleci olarak kullanılmıştır.

Cevap C şıkkı olmalıdır.

Cümlede “Değişen, kentlileşen toplumun sinema dünyasındaki sembolü olan Göksel Arsoy” kısmı öznedir. Bu özne “tanınmıştır” yüklemine bağlıdır. “Dik duruşu, kibarlığı ve sosyal etkinlikleriyle” kısmı ise özneye bağlı bir zarf tümlecidir.

Özetle, cümlenin ögelerine ayrılmış biçimi “Dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - yüklem” şeklindedir.

A şıkkı yanlıştır çünkü cümlede nesne yoktur.

B şıkkı yanlıştır çünkü cümlede zarf tümleci birden fazladır.

D şıkkı yanlıştır çünkü cümlede dolaylı tümleç özneden önce gelir.

E şıkkı yanlıştır çünkü cümlede özne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci sırası yanlıştır.