Mesajlaşma dil becerilerimizi ne kadar etkiliyor?

Teknolojinin hızlı gelişimi, çoğumuzun günlük iletişimimizi metin mesajları, e-postalar ve diğer çevrimiçi platformlar aracılığıyla yapmamızı sağladı. Bu durum, hem dil becerilerimize hem de sosyal etkileşime geçme biçimimize bir etkisi oldu mu? Mesajlaşmanın dil becerilerimizi ne şekilde etkilediğini düşünüyorsunuz? Ayrıca, mesajlaşmanın özellikle yazım ve dilbilgisi becerileri üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisi var mıdır? Mesajlaşmanın dil öğrenmedeki rolü hakkında ne düşünüyorsunuz?