Engellilerin sosyal etkinliklere katılımını artırmada canlı dillerin önemi nedir?

Engellilik, bireylerin normal sosyal etkinliklerde aktif bir rol oynamalarını zorlaştırabilir. Bu tip durumlarda, farklı iletişim çözümleri bireylerin yaşamlarını kolaylaştırabilir. Canlı diller veya işaret dili, birçok engelli birey için önemli bir iletişim aracıdır. Çeşitli engellilik türleri olan kişilerin (işitme, konuşma, vb.) sosyal faaliyetlere katılımları için canlı dillerin ve işaret dilinin kullanımı nasıl bir fark yaratıyor? Bu dil yeterliliklerinin sosyal katılım, eğitim, iş fırsatları ve genel yaşam kalitesi üzerinde ne gibi etkileri bulunmaktadır?