Hangi iletişim araçları, işitme veya görme engelli bireylerin topluma daha etkin bir şekilde katılımını sağlar?

Özellikle işitme ve görme engeli olan bireyler için, çevreleriyle ve toplumla daha etkin ilişki kurmalarını sağlayabilecek çeşitli iletişim araçları mevcuttur. Bu iletişim araçları engelli bireylerin eğitime, iş olanaklarına ve sosyal etkinliklere katılımını nasıl iyileştirebilir? Hangi iletişim araçları, bu bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmelerini ve başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmalarını sağlar? Ayrıca, bu tür araçların kullanımı ile ilgili herhangi bir zorluk veya engel var mıdır ve bu araçlar kullanıcının yaşam kalitesini nasıl etkiler?