Engelliler için alternatif ve takviye iletişim sistemleri ve teknolojileri nelerdir?

Engellilik durumlarına göre değişebilen iletişim kabiliyetleri, her bireyin kendini ifade etme ve dünyayla bağlantı kurma şeklini belirler. Dolayısıyla, konuşma, dil veya bilişsel yeteneklerde sınırlılıklar yaşayan bireyler için çeşitli alternatif ve takviye iletişim (AAC) sistemleri ve teknolojileri vardır. Bu bireylerin topluma daha aktif katılımını sağlamak için hangi alternatif ve takviye iletişim teknolojileri kullanılabilir? Hangi AAC teknolojileri ya da yaklaşımları hangi engellilik türleri için daha uygundur ve bu teknolojilerin genel kullanımı ne şekildedir? Toplumun bu teknolojilere erişiminde hangi zorluklarla karşılaşılıyor ve bu zorluklar nasıl giderilebilir?