Look at the tree diagram below and answer the questions that follow. (6 pts)

i) spork (from spoon and fork)
j) galvanize (after Luigi Galvani, known for his pioneering work in bioelectricity)
k) FOMO (from fear of missing out)
l) firefly (from fire and fly)


III. Look at the tree diagram below and answer the questions that follow. (6 pts)

        S
       /  \
  NP$_1$   VP
   /  \     /  \

Det N$_1$ M VP
| | | /
This man will V PP
| /
go P INF$_2$
| /
to Det N$_2$
| |
the bank

Adv quickly
(t)

a) What is the mother of each of the NP$_i$s?

b) What are the daughters of the VP?


d) Which adjacent (‘neighbouring’) words form constituents? List 2 pairs.

e) Which adjacent (‘neighbouring’) words do not form constituents? List 2 pairs.


f) Which sets of nodes (not words) are sisters? List 2 sets.


IV. Choose the correct representation of the sentence: The police will shoot terrorists with rifles on the interpretation that terrorists have rifles. Circle A or B below. Then in the tree diagram you have selected, write the missing grammatical categories next to the question marks (5 pts).

          A. 
                 S
               /    \
             NP    VP
            /  \    /    \
      Det   N  will  VP
     |     |       |       \
    The   police    V      NP
                    |      /  \
                   shoot  N    PP
                          |     |    \
                      terrorists P    NP
                                |     |   \
                               with    Det  N     
                                      |     |
                                     the  rifles

          B.
                S
              /    \
           NP     VP
             /  \    /   \
     Det    N  will  VP
    |       |       |    \
   The    police    V     NP
                   |     /   \
                  shoot  NP  PP
                        |     |  \
                      terrorists P  NP
                               |   |   \
                               with Det N
                                    |   |
                                  the  rifles
        
      Total 45 pts

Açıklama:
Bu belge dilbilimsel yapıları ve dilbilgisi çözümlemelerini inceleyen bir sınav kağıdı içermektedir. Sorular, sözcüklerin kökenlerini ve dilbilgisel ağaç yapılarının analizini içermektedir.

Soru Analizi ve Yanıtlar

III. Ağaç Diyagramı Analizi ve Soruların Yanıtlanması

a) NP$_i$lerin Anneleri Nelerdir?

Her NP’nin annesi (yani üstündeki düğüm):

 • NP$_1$ 'in annesi: S
 • NP$_2$ 'in annesi: PP

b) VP’nin Kızları Nelerdir?

VP’nin kızları:

 • M
 • VP

c) NP$_1$ ve NP$_2$'nin Kızları Nelerdir?

 • NP$_1$ 'in kızları: Det, N$_1$
 • NP$_2$ 'in kızları: Det, N$_2$

d) Komşu Kelimelerden Oluşan Bileşenler (Constituents) Hangileridir? İki çift listeleyin.

Komşu kelimelerden oluşan bileşenler:

 1. ‘This man’ (Det ve N$_1$)
 2. ‘the bank’ (Det ve N$_2$)

e) Komşu Kelimelerden Oluşmayan Bileşenler (Non-constituents) Hangileridir? İki çift listeleyin.

Komşu kelimelerden bileşen oluşturmayan kelimeler:

 1. ‘This will’
 2. ‘go to’

f) Hangi Düğüm Setleri (Kelimeler Değil) Kardeştir? İki set listeleyin.

Kardeş düğüm setleri:

 1. Det ve N$_1$ (NP$_1$ altında)
 2. P ve INF$_2$ (PP altında)

IV. Doğru Temsil Seçimi

Cümlenin doğrusu: “The police will shoot terrorists with rifles” (teröristlerin tüfekleri olduğu anlamına gelir)

A veya B Temsil Seçeneklerinden Doğru Olanı Seçme

Doğru: B

Eksik Dilbilgisel Kategorileri Tamamlama

Ağaç yapısında eksik dilbilgisel kategorileri:

 • NP altında Det: The
 • NP altında N: police
 • VP altında V: shoot
 • NP altında N: terrorists
 • PP altında P: with
 • NP altında Det: the
 • NP altında N: rifles

Ekstra Terimler ve Açıklamalar

TERİMLER:

Düğüm (Node): Bir yapısal ağaç diyagramında dallandığı noktaları temsil eder. Her düğüm bir sözcük veya sözcük grubunu temsil eder.

Kardeş düğümler (Sisters): Aynı ebeveyn düğümden doğan iki veya daha fazla düğümü ifade eder.

Bu çözüm detaylı bir şekilde dilbilgisel yapıların ve bileşenlerin incelenmesini sağlar ve sözlük anlamlarının kökenlerine dair yapılan analizleri içerir.