Kinematik zinciri nasıl analiz ederiz?


x ve z kordinant sistemlerini oluştur musun

Matematiksel İşlem:

  1. İşlem: 90 + 0 = 90
  2. İşlem: 1-1 = 0

Soru:

  1. Kinematik Zincir - Kinematic Chain

Not: Karışık veri unsurları olduğunda, bazı bağlamlar net değildir.

Soruyu anlayamadık. Biraz daha detay verebilir misiniz.