Kelimeleri mantıklı bir sıraya göre düzenleyiniz. "Diz; Ayak bileği; Parmak; Baldır; Uyluk"

Kelimeleri mantıklı bir sıraya göre düzenleyiniz. “Diz; Ayak bileği; Parmak; Baldır; Uyluk”

Vücut Kısımlarını Mantıklı Bir Sıraya Göre Düzenleme

Doğru Cevap: Parmak, Ayak bileği, Baldır, Diz, Uyluk

Neden Bu Sıranın Doğru Olduğunu Açıklama

İnsan bacağının anatomisine bakıldığında, vücuttaki kısımların sıralaması aşağıdan yukarıya doğru belirlenir. Bu nedenle doğru sıralama şu şekildedir:

  1. Parmak: Ayak parmakları en altta yer alır.
  2. Ayak bileği: Ayak parmaklarından hemen yukarıda, ayağın bacağınızık yeri ayak bileğidir.
  3. Baldır: Ayak bileğinden yukarı çıktığınızda baldır gelir.
  4. Diz: Baldırın üstünde yer alır.
  5. Uyluk: Dizden yukarıda, bacağın en üst kısmıdır.

Diğer Seçeneklerin Yanlış Olmasının Sebepleri

Bu vücut kısımlarının anatomisine uygun olarak mantıklı bir şekilde sıralanması gerekir. Diğer olası sıralamalar neden yanlış olur, bakalım:

Sıralama Örneği: Ayak bileği, Parmak, Baldır, Diz, Uyluk

Bu sıralama yanlış olur çünkü parmaklar ayak bileğinin altında yer alır. Dolayısıyla ayak bileği parmaklardan önce gelmemelidir.

Sıralama Örneği: Uyluk, Baldır, Diz, Parmak, Ayak bileği

Bu sıralama da yanlış olur çünkü bu sefer, en büyük ve en üstte yer alan uyluk en başta yer alır. Ancak anatomik doğru sıralamada, uyluk en üste yerleştirilmelidir.

Diğer Olası Karışık Sıralamalar

Parmak, Diz, Baldır, Ayak bileği, Uyluk gibi farklı kombinasyonlar da anatomik olarak mantıklı değildir çünkü yine aynı şekilde vücut kısımlarının birbirine göre konumları göz ardı edilmiş olur.

TERİMLER:

Uyluk: Üst bacağın en üst kısmında yer alan büyük kas ve kemikler.
Baldır: Ayak bileği ile diz arasında yer alan kısımdır, özellikle kalf kaslarını içerir.
Diz: Baldır ve uyluk arasındaki eklem.