E⁻ dağılımı şekildeki gibi olan X elementi için hangileri doğrudur?

Şekil tarifi:
Çekirdekteki ifade: 16p.
Sonraki halkada 2 tane e¯ var.
Bir sonraki halkada 8 tane e¯ var.
Son halkada 6 tane e¯ var?

e¯ dağılımı şekildeki gibi olan X elementi için;

  1. Yaygın iyon yükü -2’dir.
    1. periyot 6A grubu elementidir.
  2. Çekirdek yükü 16’dır.
  3. Elektriği iletmez.

Hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

1 Beğeni

Bu sorunun çözümü için, verilen ipuçlarından yola çıkarak X elementinin ne olduğunu bulmamız gerekiyor ve sonra verilen ifadelerin doğruluğunu kontrol etmemiz gerekiyor.

Çekirdekteki İfade: 16p+

Bu, elementin proton sayısının 16 olduğunu söylüyor. Proton sayısı elementin atom numarasını belirler. Dolayısıyla, atom numarası 16 olan element Kükürt (S)'tür.

Elektron Konfigürasyonu ve Periyodik Tablo Grubu

  • İlk halkada 2 elektron (2e⁻), bu elementin en iç halkasındaki elektron kapasitesini temsil ediyor, yani K seviyesi.
  • İkinci halkada 8 elektron (8e⁻), bu L seviyesinin tam kapasitesi.
  • Üçüncü halkada 6 elektron (6e⁻), bu M seviyesindeki elektron sayısı.
    Bu bilgilere göre kükürtün elektron dağılımı [2, 8, 6]'dır. Bu dağılım, kükürtün periyodik cetvelde 6A (veya 16. grup)'da yer aldığını gösterir çünkü en dış halkasında 6 valans elektronu vardır.

Yaygın İyon Yükü

Kükürt genellikle iki elektron kazanarak -2 yüklü bir iyon oluşturur (S²⁻). Bu da ifadenin (I) kısmının doğru olduğunu kanıtlıyor.

Periyot ve Grup

Kükürt periyodik tabloda 3. periyotta, 6A grubunda yer alır. Soruda 6A grubu doğru belirtilmiş ancak periyod hakkında bir bilgi verilmemiş. Bu yüzden (II) ifadesi doğrudur.

Çekirdek Yükü

Çekirdek yükü, elementin proton sayısına eşittir. Kükürt için bu değer 16’dır, bu yüzden (III) ifadesi de doğrudur.

Elektrik İletkenliği

Kükürt, metal olmayan bir elementtir ve katı haldeyken elektriği iyi iletmez. Bu nedenle (IV) ifadesi de doğrudur.

Sonuç olarak, sorudaki I, II, III ve IV ifadelerinin hepsi doğru olduğundan doğru cevap:

E) I, II, III ve IV

TERİMLER:

p+: Proton simgesi.
e⁻: Elektron simgesi.
K, L, M seviyeleri: Atomdaki elektron kabukları. K en iç kabuk, M ise daha dışta bir kabuktur.

1 Beğeni