Dikkate alınacak diğer faktörleri belirtmeden sadece verilen bilgilere dayanarak 2016 ve 2018 yılındaki nüfusun eşit olduğunu söylemek doğru olur mu?

 1. Bir ilin yıllara göre nüfusu aşağıdaki tabloda verilmiştir:

  Yıllar Nüfus
  2015 33,4-10^4
  2016 279.10^3
  2017 0,313-10^6
  2018 27,9-10^4

  Bir öğretmen, öğrencilerinden tablodaki bilgilere göre yorum yapmalarını istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrenci yorumlarından hangisi yanlıştır?
  A) 2018 yılındaki nüfus bir önceki yıla göre azalmıştır.
  B) En yüksek nüfusun olduğu yıl 2015 yılıdır.
  C) 2016 ve 2018 yılındaki nüfuslar eşittir.
  D) Her yıl nüfus artmıştır.

Nüfus Analizi

Yüksek bir entelektüel kapasiteye sahip bir kişi olarak, verilen tablodaki bilgileri dikkatli bir şekilde inceleyerek, hangi yorumların doğru veya yanlış olduğunu belirlemeye çalışacağım. Bu, matematiksel ve mantıksal becerileri kullanmayı gerektiren bir görevdir.

Yıllar ve Nüfus Değerlerinin Analizi

Her yorumu analiz etmeden önce, tablodaki nüfus değerlerini açıklığa kavuşturmalıyım. Öncelikle not: genellikle nüfus değerleri x^10^y formatında ifade edilir, burada “x” değeri ve “y” değeri 10’un üssüdür. Bu, genellikle büyük sayıları daha yönetilebilir bir format içinde ifade etmek için kullanılır. Şimdi, bu bilgiyi kullanarak, tablodaki tüm nüfus değerlerini normal sayılara dönüştürelim:

 • 2015 yılı nüfusu: 33,4 * 10^4 = 334,000
 • 2016 yılı nüfusu: 279 * 10^3 = 279,000
 • 2017 yılı nüfusu: 0,313 * 10^6 = 313,000
 • 2018 yılı nüfusu: 27,9 * 10^4 = 279,000

Artık tüm değerlerin tam sayıları olduğuna göre, her bir yorumu değerlendirebiliriz.

Yorum A: “2018 yılındaki nüfus bir önceki yıla göre azalmıştır.”

Bu ifade doğrudur. 2017 yılında ilin nüfusu 313,000 idi, ancak 2018 yılında 279,000’e düşmüştür.

Yorum B: “En yüksek nüfusun olduğu yıl 2015 yılıdır.”

Bu ifade de doğrudur. 2015 yılında ilin nüfusu 334,000 idi, ki bu diğer yıllara göre en yüksek nüfus miktarıdır.

Yorum C: “2016 ve 2018 yılındaki nüfuslar eşittir.”

Bu ifade doğrudur. İki yılın nüfusu da 279,000 oldu.

Yorum D: “Her yıl nüfus artmıştır.”

Bu ifade yanlıştır. 2017’den 2018’e nüfus azalmıştır, bu yüzden nüfus her yıl artmamıştır.

Sonuç

Soru, öğrenci yorumlarından hangisinin yanlış olduğunu sorduğu için, yanıtımız Yorum D olmalıdır, çünkü bu yorum yanlıştır.

TERİMLER:

x^10^y formatı: Nüfusu büyük sayıları daha yönetilebilir bir şekilde ifade etmek için kullanılan bir format. Örneğin, 3,14 * 10^7 = 31,400,000. Bu format genellikle bilim, mühendislik ve matematikte kullanılır.

1 Beğeni