Bir top kumaşın 3 de 8'i ile elbise, 5 de 24'ü ile gömlek dikiliyor. Buna göre geriye kalan parçanın bu top kumaşın kaçta kaçı olduğunu bulunuz!

Bir top kumaşın 3/8’i bir elbise yapımında, 5/24’ü ise bir gömlek yapımında kullanılıyor. Bu durumda, elbise ve gömlek dikimi sonrası top kumaştan geriye ne kadarlık bir kısım kaldığını ve bu kısmın top kumaşının kaçta kaçı olduğunu nasıl hesaplayabiliriz?

Top Kumaşın Kaçta Kaçının Geriye Kaldığını Bulma

Bir top kumaşın 3/8’lik bir kısmı elbise yapımında ve 5/24’lük bir kısmı da gömlek yapımında kullanılmaktadır. Bu durumda, toplamda ne kadar kumaşın kullanılmadığını, yani geriye kalan kısmı bulmak için öncelikle toplam kullanılan kumaş miktarını hesaplamamız gerekmektedir.

Elbise ve Gömlek İçin Kullanılan Kumaş Miktarı

Elbise için kullanılan kumaşın oranı: 3/8

Gömlek için kullanılan kumaşın oranı: 5/24

Bu iki oranı toplamak gerekirse:

Kullanılan toplam kumaş oranı = (3/8) + (5/24)

Bu ifadeyi hesaplayabilmek için ortak payda bulmamız gerekmektedir. 8 ve 24’ün ortak katı 24’tür. Böylece ifadeyi aynı paydada toplayabiliriz. Elbise için kullanılan kumaş miktarını 24’lük bir payda üzerinden hesaplayalım:

3/8 = 9/24

Bu durumda, toplam kullanılan kumaş oranı şu şekilde hesaplanabilir:

Kullanılan toplam kumaş oranı = (9/24) + (5/24) = 14/24

Geriye Kalan Kumaşın Oranı

Toplamda 1 top kumaş var kabul edildiğine göre ve 14/24’lük bir kısmı kullanıldığına göre, geriye kalan kısmın oranını bulmak için 1’den kullanılan kumaş oranını çıkarmamız gerekmektedir.

Geriye kalan kumaş oranı = 1 - (14/24) = (24/24) - (14/24) = 10/24

Bu durumda, elbise ve gömlek dikildikten sonra toplam top kumaşın 10/24’lük bir kısmı geriye kalmaktadır.

Bir adım ileri giderek, 10/24’lük ifadeyi basitleştirebiliriz:

Geriye kalan kumaş oranı = 5/12

Bu hesaplamalara göre, elbise ve gömlek dikiminin ardından top kumaşın 5/12’lik bir kısmı kullanılmamış olarak kalır.

TERİMLER:

Oran: İki büyüklüğün birbirine oranı, bu büyüklüklerden birinin diğerine bölünmesiyle bulunan değer.
Ortak Payda: İki ya da daha fazla kesrin paydalarının ortak bir katına getirilmesi işlemi.