Bir şeyi işaretlediğinizde (🏴) yani şikâyet ettiginizde ne olur?

Bir şeyi işaretlediğinizde (:black_flag:) ne olur?

Bu işaret :black_flag: (bayrak) olarak ele alınır ve uygunsuz yada hatalı konuları işaretleyerek topluluğun daha temiz ve kaliteli kalmasını sağlamaktadır. Güven düzeyi 1 ve üzeri olan kullanıcılar konuları ve cevapları bayrak ile işaretlemeye yetkisine sahip olurlar.

Tek bir bayrak :black_flag:

Bir kullanıcı bir gönderiyi işaretlediğinde, inceleme kuyruğunda görünür. Personel ve kategori moderatörleri, işaretlenen içeriği inceleyerek ne yapacaklarına karar verebilirler. Seçenekler arasında bayrağı onaylama, bayrağı reddetme ve bayrağı görmezden gelme bulunabilir. Ek olarak, personel gönderiyi gizleyebilir, kullanıcıya gönderiyi düzenlemeleri için otomatik bir özel mesaj gönderebilir, kullanıcıyı susturabilir, kullanıcıyı askıya alabilir veya gönderiyi silebilir.

Güvenilir birkaç kullanıcı tarafından gelen :black_flag: bayraklar, otomatik olarak gizlenme gibi otomatik eylemler gerçekleştirebilir. Bir kullanıcının yüksek bir güven seviyesine sahip olması ve önceki bayraklarının moderatörler tarafından sık sık kabul edilmiş olması durumunda, bayrakları kötü içeriği otomatik olarak gizlemeye daha yatkın olacaktır.

Birden fazla bayrak :black_flag:

Eğer bir gönderi, personel tarafından inceleme kuyruğu aracılığıyla ele alınmadan önce birden fazla bayrak alırsa:

  1. Bir gönderiye yeterli sayıda kullanıcı bayrak :black_flag: koyar. Bu, 3. güven seviyesine sahip 1 kullanıcı, 2. güven seviyesine sahip 2 kullanıcı veya karma bir durum olabilir.
  2. Söz konusu gönderi hemen gizlenir:
  • gönderi sahibi şunu görür:

Gönderiniz topluluk tarafından işaretlendi. Lütfen mesajlarınıza bakın.

  • topluluk şunu görür:

Bu gönderi topluluk tarafından işaretlendi ve geçici olarak gizlenmiştir.

  • personel, gönderinin rengini soluk olarak görür, bu konunun diğerleri için gizlendiğini göstermektedir…
  1. Gönderinin sahibine dostça bir özel mesaj gönderilir, ne olduğu anlatılır ve {bayrak türü} için herhangi bir düzenlemenin gönderiyi yeniden görünür hale getirmek için yeterli olacağı belirtilir.

Kullanıcıların gönderiyi düzenlemeden önce en az 10 dakika beklemeleri gerekir. Bu, kullanıcının düzenlemeden önce durup düşünmesini, aceleci değişiklikleri en aza indirmesini sağlar.

İşaretlenmiş gönderileri düzenleme

Bir gönderi bayraklarla gizlenirse, kullanıcılara düzenleme yapma fırsatı verilir.

  • Gönderi sahibi gönderiyi düzenlerse, gönderi yeniden görünür hale gelir. Gönderi, sonunda moderatör tarafından incelenmek üzere inceleme kuyruğunda kalır, ancak kullanıcılara karşı yine görünürdür.
  • Gönderi sahibi gönderiyi düzenlemezse, gönderi hiçbir zaman yeniden görünür hale gelmez, ancak moderatör tarafından bir işlem yapılmadığı sürece otomatik olarak silinir.

Gizlenmiş ve düzenlenmiş bir gönderiyi yeniden işaretleme

Eğer aynı gönderi ikinci bir tur bayraklarla gizlenirse, bayraklar artık bir moderatör tarafından manuel olarak ele alınmalıdır. Kullanıcıya gönderiyi düzenleme fırsatı verilmez, çünkü zaten bu fırsata sahipti ve topluluk hala bir sorun olduğunu görür.

Aynı konuda birden fazla bayrak koyan kullanıcılar

Bir konudaki gönderilere birden fazla bayrak gelirse (kesin sayı, bayrak koyanların güven seviyelerine bağlıdır) en az 5 farklı kullanıcıdan, konu otomatik olarak kapatılır. Konu, moderatör müdahalesi beklenirken 4 saat boyunca kapalı kalır. Bu, bir moderatörün ne olduğunu gözden geçirene kadar hararetli konuların “raydan çıkmasını” önlemeye yardımcı olur.

Güven seviyesi 0 kullanıcıları ve spam bayrakları

Güven seviyesi 0 kullanıcıları, siteye yeni katılan ve güvenilir olmayan kullanıcılardır. Bu nedenle, güven seviyesi 0 bir kullanıcının gönderisi 3 spam bayrağı alırsa, gönderi sadece gizlenmez, aynı zamanda kullanıcının sessize alınmasına neden olur ve kullanıcı, moderatör tarafından gözden geçirilene kadar başka bir gönderi yapamaz.


Buradaki amaç, topluluğun bir moderatör bulunmasa bile en kötü kullanıcılardan kendini koruyabilmesidir. Ancak bir moderatörle birlikte işler daha iyi işler, çünkü moderatör, bayrakları işlemek için gelmeye başladığında süreci hızlandırabilir.