Aşağıdakilerden hangisi, Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir? a) Basılan kitap sayısını artırmak, b) Eğitim ve öğretimi birleştirmek,

1 - Aşağıdakilerden hangisi, Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir?

a) Basılan kitap sayısını artırmak
b) Eğitim ve öğretimi birleştirmek
c) Yüksekokul sayısını artırmak
d) Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak
e) Okuma yazma oranını artırmak
o) Boş bırak


Bu görsel, bir sınav veya test sorusunu göstermektedir. Soru, Millet Mekteplerinin amaçları ile ilgilidir ve beş şık içermektedir.

Millet Mekteplerinin Amaçları

Doğru Cevap ve Nedenleri

e) Okuma yazma oranını artırmak

Millet Mektepleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dönemlerinde, özellikle 1928’de Atatürk’ün talimatları doğrultusunda, halkın okur-yazar oranını artırmak amacıyla başlatılan eğitim seferberliğidir. Harf Devrimi’nin ardından Latin alfabesinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların okuma yazma öğrenmesi amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle, Millet Mekteplerinin ana amacı okuma yazma oranını artırmaktır.

Diğer Seçeneklerin Açıklamaları

a) Basılan kitap sayısını artırmak

Bu şık, eğitimle ilişkili olabilir ancak doğrudan Millet Mekteplerinin amaçları arasında yer almaz. Basılan kitap sayısını artırmak, genel anlamda eğitim ve kültür politikalarının bir parçası olabilir ancak Millet Mekteplerinin öncelikli hedefi bu değildir.

b) Eğitim ve öğretimi birleştirmek

Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, daha modern ve entegre bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla bir politika olabilir. Ancak burada belirtilen “birleştirmek” kavramı Millet Mekteplerinin kuruluş amacını doğrudan belirtmez. Millet Mekteplerinin odak noktası, özellikle okuma yazmayı yaygınlaştırmaktır.

c) Yüksekokul sayısını artırmak

Bu hedef, yükseköğrenimin yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir politika olabilir ancak Millet Mekteplerinin odaklandığı temel konu okuma yazma oranını artırmak, yani en temel eğitim seviyesidir. Yüksekokul sayısını artırmak ise daha ileri seviyede bir eğitim politikasıdır.

d) Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak

Bu seçenek kısmen doğru olabilir çünkü Millet Mektepleri okuma ve yazmayı daha erişilebilir kılmaya çalışmıştır. Ancak konudaki ana hedef okur-yazarlığın, yani okuma yazma oranının artırılmasıdır. Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak bu ana amaca giden yolda bir araçtır.

TERİMLER:

Millet Mektepleri: Türkiye’de 1928 Harf Devrimi sonrası, yeni Latin alfabesinin öğretilmesi amacıyla kurulan okullardır. Bu okulların amacı, halkın okuma yazma öğrenmesini sağlamaktır.

Harf Devrimi: 1928 yılında Türkiye’de Arap alfabesinden Latin alfabesinin kabul edilmesi ile gerçekleşen reformdur. Amacı, okuryazarlığı artırmak ve Türkiye’yi daha modern bir yapıya kavuşturmaktı.