Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber ve dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller bir arada kullanılmıştır?

Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber ve dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller bir arada kullanılmıştır?

A) Yıllar geçti, sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta
B) Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında
C) Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
D) Deniz, gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
E) Aşk celladından ne çıkar, mademki yar vardır

Doğru cevap C) Af dilemeye geldim affa layık olmasam da. Bu dizede “dilemek” fiili dilek kipiyle çekimlenmişken, “gel” fiili ise haber kipiyle çekimlenmiştir. Bu nedenle haber ve dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller bir arada kullanılmıştır.

TERİMLER:

  • Haber Kipi: Bir olayın gerçekleşme durumunu anlatan bir çekim kipi.
  • Dilek Kipi: Bir istek, dilek veya emir ifade eden bir çekim kipi.