AB..........M düzgün dokuzgen, A ∈ BN , |AN| = |DK|, Buna göre, m($\angle ANB$) = $a$ kaç derecedir?

36°
5
AB…M düzgün dokuzgen

A ∈ BN , |AN| = |DK|

Buna göre, m(\angle ANB) = a kaç derecedir?


Resimde bir geometri problemi gösterilmektedir. Bir düzgün dokuzgen şeklindeki çokgenin içinde yer alacak şekilde işaretlenmiş üçgenler ve açılar bulunmakta. Problemin çözümü için verilen bilgiler ve sorular resim üzerine yazılmıştır. Matematiksel ifadeler ve açılar problemi çözmek için gerekli olan bilgileri içermekte.