100 mavi ve 140 kırmızı bilye iki farklı şekilde paketlenerek aşağıdaki gibi iki gruba ayrılmıştır.... Buna göre 2. gruptaki paket sayısı, 1. gruptaki paket sayısından kaç fazladır?

100 mavi ve 140 kırmızı bilye iki farklı şekilde paketlenerek aşağıdaki gibi iki gruba ayrılmıştır. 1. gruptaki her pakette 5 mavi, 5 kırmızı bilye; 2. gruptaki her pakette ise 2 mavi, 4 kırmızı bilye bulunmaktadır.

Gruptaki bilye paketi sayıları:

  1. Grup: M, M, M, M, M, K, K, K, K, K - M, M, M, M, M, K, K, K, K, K
  2. Grup: M, M, K, K, K, K - M, M, K, K, K, K

Buna göre 2. gruptaki paket sayısı, 1. gruptaki paket sayısından kaç fazladır?

A) 12
B) 10
C) 8
D) 6

Burada bir matematik probleminden bahsediliyor. Soruda 100 mavi ve 140 kırmızı bilyenin iki farklı şekilde paketlere ayrılması ve iki gruba dağıtıldığı belirtilmiş. Birinci grupta her pakette 5 mavi, 5 kırmızı bilye; ikinci grupta ise her pakette 2 mavi, 4 kırmızı bilye yer almakta. Sorulan şey, ikinci gruptaki paket sayısının, birinci gruptaki paket sayısından kaç fazla olduğu.

Bu problemi çözmek için önce her gruptaki paket sayılarını hesaplamamız gerekiyor.

  1. Grup:
  • Mavi bilyeler: 100 / 5 = 20 paket
  • Kırmızı bilyeler: 140 / 5 = 28 paket
  • Toplamda en küçük sayıya sahip olan mavi için 20 paket olabilir.
  1. Grup:
  • Mavi bilyeler: 100 / 2 = 50 paket
  • Kırmızı bilyeler: 140 / 4 = 35 paket
  • Toplamda en küçük sayıya sahip olan kırmızı için 35 paket olabilir.

Şimdi, ikinci gruptaki paket sayısının birinci gruptan 35 - 20 = 15 paket fazla olduğunu buluruz. Ancak sorulan seçeneklerde bu sayı yok, bu yüzden verilen bilgilerle soruyu tekrar kontrol etmekte fayda var.