100°C'de Suyun Doyma Basıncı Nedir?

100°C’de Suyun Doyma Basıncının Ne Kadar Olduğu ve Bu Basıncın Neden Oluştuğu Hakkında Detaylı Bilgi Verin.

100°C’de suyun doyma basıncı, atmosfer basıncı altında 1 atmosfer veya 101.325 kilopaskal (kPa) olarak bilinir. Bu basınç, suyun 100°C’ye ısıtıldığında su buharı haline dönüşmesi ve buharın atmosfere yayılması sırasında oluşan basınçtır.

Bu basınç, su moleküllerinin ısıtıldığında daha hızlı hareket etmeleri ve suyun buharlaşmasına yol açan kinetik enerjilerinin artmasıyla oluşur. Bu hareketli su buharı molekülleri, ortamdaki diğer moleküllerle çarpışarak basınç oluşturur.

Suyun buharlaşması sırasında moleküller arasındaki kuvvetler azalır ve buhar molekülleri serbestçe hareket edebilir hale gelir. 100°C’de suyun doyma basıncına ulaşması, su moleküllerinin yeterli kinetik enerjiye sahip olması anlamına gelir ve buharlaşma hızı, kondensasyon (buharlaşmanın tersi) hızıyla dengededir.

Buharlaşma hızı arttıkça, suyun buharlaşması sırasında oluşan buhar molekülleri çevreleyen gaz molekülleri ile daha sık çarpışır ve daha fazla basınç oluşturur. Bu basınç, suyun 100°C’de doyma basıncı olarak adlandırılır.

TERİMLER:

Doyma Basıncı: Belirli bir sıcaklıkta bir maddeyi gaz fazına dönüştürebilecek basınç seviyesidir. Bu basıncı aşan herhangi bir basınçta, madde artık gaz fazı olarak var olur.