"Sıvı haldeki su buharlaştığında yapılan iş ve iç enerji değişimi nasıl hesaplanır?"

Screenshot_20231113-145821_1

Soru: Atmosfer basıncında ( 1.013 × 10⁵ Pa ) 1g suyun sabit basınç ta buharlaştığını farzediniz. Sıvı haldeki hacmi V₁ = V*(sıvı)* = 1 cm³, buhar halindeki hacmi ise 1671 cm³’tür. Bu genleşmede yapılan işi ve iç enerji değişimini hesaplayınız. Oluşabilecek herhangi bir buhar-hava karışımını ve çevredeki hava hareketlerini ihmal ediniz.

Yardımcı Notlar:

 • Soruda verilen bilgiler ile iş ve enerji hesaplamaya çalışılmalıdır.
 • Sıvı halindeki ve buhar halindeki hacim kullanılarak genleşme hesaplanabilir.
 • Oluşabilecek herhangi bir buhar-hava karışımı veya çevredeki hava hareketlerini hesaba katmayınız.
 • Atmosfer basıncı değerini kullanarak iç enerji değişimi hesaplanabilir.

İŞLEMLER:

İşin Hesaplanması

Sistemin hacim değişikliği yaptığı ve basınç sabit olduğu için (yani işlemin izobarik olduğu için), iş(mühendislik yaklaşımında), aşağıdaki basit formül ile hesaplanabilir:

İş = P*ΔV 
 • P: Sabit Basınç ¶
 • ΔV: Hacim Değişimi (m³)
  Bu formüldeki hacim değişimi birimlerine dikkat edelim. Bu birimlere göre işlem yapmalıyız.

Öncelikle, 1 cm³ = 1e-6 m³ olduğunu biliyoruz.

Su buharının başlangıç hacmi V₁ = V(sıvı) = 1 cm³ = 1e-6 m³ ve son hacmi V₂ = V(buhar) = 1671 cm³ = 1671e-6 m³.

Hacim değişimi ΔV = V(buhar) - V(sıvı) = 1671e-6 m³ - 1e-6 m³ = 1670e-6 m³ (veya 1,670 x 10³ cm³’e dönüştürebiliriz.)

Sabit atmosfer basıncı P = 1.013 ×10⁵ Pa.

Şimdi yukarıda belirttiğimiz iş formülünü kullanarak yapılan işi hesaplayabiliriz.

İş = P*ΔV 
  = 1.013 × 10⁵ Pa * 1670e-6 m³
  = 169.17 Joules

İç Enerji Değişiminin Hesaplanması

Atmosfer basıncında su buharının ısıl enerjisi kabaca 2260 joules/g’dir. Bu enerji, su moleküllerinin sıvıdan buhare geçerken alması gereken miktardır. Su buharlaştığında, bu enerji, suyu buharlaştırmak için kullanılır ve bu enerji, su buharının iç enerjisinde bir artışa sebep olur.

1g sıvı suyun Q ısıl enerjisi:

Q = 2260 Joules/g

İç enerji değişimi ΔU, bu süreçte yapılan iş ve suyun aldığı ısının toplamıdır. Termodinamikteki birinci yasa, bu konsepti ifade eder: ΔU = Q - W, DeltaU = Q - W.

ΔU = Q - İş
  = 2260 Joules/g - 169.17 Joules/g
  = 2090.83 Joules/g

Bu, 1g suyun buharlaşma sürecindeki iç enerji değişiminin miktarıdır.

Sonuç olarak, 1 g su buharlaştığında çevreye karşı 169.17 J iş yapar ve iç enerjisi 2090.83 J artar.

TERİMLER:

İzobarik Süreç: Sabit basınç altında yürütülen işlem.

Basınç(P): Bir birim alana etki eden kuvvet.

Hacim(V): Fiziksel bir büyüklük, bir maddenin veya bir alanın ne kadar yer kapladığını gösterir.

Buharlaştırma Entalpisi (∆H): Bir maddenin sıvı halinden buhar haline geçerken alması veya vermesi gereken ısı enerjisi.

İç Enerji (∆E): Bir sistemin mikroskobik formdaki bütün enerjilerinin toplamıdır. Bunlar; moleküler translasyon, rotasyon ve titreşim, bağ enerjisi, kimyasal enerji, nükleer enerji ve elektron enerjileri vb. olabilir.

Çözümü farklı kaynaklardan onaylamanızı öneririm. Bu tarz karmaşık konularda küçükte olsa kompiter’in (yapay zeka) hata yapması muhtemeldir.