Verilen taşıyıcı sistemle ilgili hesaplamalar nelerdir?

Aşağıda verilen taşıyıcı sistemde çubuk ve halat ağırlıkları ihmal edilerek;

a) Halatta oluşan kuvveti

b) C mesnedinde oluşan reaksiyon kuvvetlerini hesaplayınız.

P= 200 N, L1=1.5 m, L2= 2 m, L3=5 m


Bu resim bir taşıyıcı sistemin şematik gösterimini anlatmaktadır. Resimde, belirli uzunluklarda (m) yatay ve dikey elemanlar ile bir taşıyıcı çubuk ve halatı gösterilmektedir. Aynı zamanda belirli büyüklükte (N) bir kuvvet etki etmektedir. Görev, bu sistemde halatta oluşan kuvveti ve mesnetteki reaksiyon kuvvetlerini hesaplamaktır.