Üzerlerinde i akımı geçmekte olan sayfa düzlemine dik tellerin K ve L noktalarında oluşturduğu bileşke manyetik alan şiddetleri B_K ve B_L'dir. Buna göre, $\frac{B_K}{B_L}$ oranı kaçtır?

  1. Üzerlerinde i akımı geçmekte olan sayfa düzlemine dik tellerin K ve L noktalarında oluşturduğu bileşke manyetik alan şiddetleri B_K ve B_L'dir.
    Buna göre, \frac{B_K}{B_L} oranı kaçtır?
A) \frac{1}{4} B) \frac{1}{2} C) 1 D) 2 E) 4

Bu resim, fizik ile ilgili bir soruyu gösteriyor. Soruda, üzerinde elektrik akımı geçen tellerin K ve L noktalarında oluşturduğu manyetik alan şiddetlerinin oranı sorulmaktadır. Sorunun sağında, bir üçgen şeklinde yerleştirilmiş akım taşıyan teller ve mesafeler gösterilmektedir.