Toplumların hayatın akışı içerisinde oluşan bilge yönlerini vs.. ve çok uzun süre düşünce dünyasında yaşamaya devam edebilen bir tür kalıplaşmış sözlere ne denir?

Soru: Toplumların hayatın akışı içerisinde oluşan bilge yönlerini, kazandıkları deneyimleri, dünyaya bakışlarını, anlatım yeteneklerini yansıtan ve çok uzun süre düşünce dünyasında yaşamaya devam edebilen bir tür kalıplaşmış sözlere ne denir?

Seçenekler:
A) Deyim
B) Mecaz
C) Soyutlama
D) Atasözü
E) manzum

Cevap: D) Atasözü

Neden Atasözü?

Toplumların hayat akışı içerisinde oluşan bilge yönlerini, kazandıkları deneyimleri, dünyaya bakışlarını, anlatım yeteneklerini yansıtan ve çok uzun süre düşünce dünyasında yaşamaya devam edebilen bir tür kalıplaşmış söz tanımı tam olarak atasözünü tanımlıyor. Atasözleri, bir toplumun deneyimlerini, kültürünü, değerlerini ve hayata bakış açısını aktaran, genellikle evrensel bir gerçeği ifade eden kısa ve kalıplaşmış halk deyimleridir.

Diğer Seçeneklerin Açıklamaları

A) Deyim: Deyimler, belirli bir anlamı ifade etmek için kullanılan kalıplaşmış söz öbekleridir. Ancak deyimlerin, atasözlerinin aksine, bir bilgelik veya deneyim öğesi taşıma zorunluluğu yoktur.

B) Mecaz: Mecaz, bir kelimenin ya da ifadenin gerçek anlamından uzaklaştırılarak başka bir anlamda kullanılmasıdır. Bu tanım, soruda verilen tanımla uyumlu değildir.

C) Soyutlama: Soyutlama, nesnelerin veya olayların belirli yönlerini seçerek genelleştirebilmemizi sağlayan bir düşünme sürecidir. Toplumların deneyimlerini veya dünya görüşlerini yansıtmak için kullanılan kalıplaşmış bir söz türü değildir.

E) Manzum: Manzum, genellikle şiir formunda yazılan bir metni ifade eder. Ancak, manzum metinlerin tümü gerekli deneyimleri veya dünya görüşlerini taşımayabilir ve bu nedenle verilen tanımla eşleşmez.

TERİMLER:

Atasözü: Bir toplumun deneyimlerini, kültürünü, değerlerini ve hayata bakış açısını aktaran, genellikle evrensel bir gerçeği ifade eden kısa ve kalıplaşmış halk deyimleri.
Deyim: Belirli bir anlamı ifade etmek için kullanılan kalıplaşmış söz öbekleridir.
Mecaz: Bir kelimenin ya da ifadenin gerçek anlamından uzaklaştırılarak başka bir anlamda kullanılmasıdır.
Soyutlama: Nesnelerin veya olayların belirli yönlerini seçerek genelleştirebilmemizi sağlayan bir düşünme sürecidir.
Manzum: Genellikle şiir formunda yazılan bir metin.