TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Plan ve Bütçe Komisyonu kaç üyeden oluşur?

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Plan ve Bütçe Komisyonu kaç üyeden oluşur?

 1. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun görevi nedir?
 2. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kaç üyeden oluşur?
 3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun üyeleri nasıl seçilir?
 4. Komisyon, hangi konuları inceleyerek TBMM Genel Kurulu’na sunar?
 5. Bütçe yasasının TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi için neler yapılır?
 6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun çalışmaları hangi aşamalardan oluşur?
 7. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, hükümetin hazırladığı bütçeyi nasıl denetler?
 8. Komisyonun hazırladığı raporlar nasıl değerlendirilir?
 9. Plan ve Bütçe Komisyonu, sadece bütçe mi inceler yoksa başka konular da mı ele alır?
 10. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun amacı nedir?

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Plan ve Bütçe Komisyonu, 27 asil üye ve 27 yedek üyeden oluşur. Komisyon üyeleri, TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir.

İktidar grubuna veya gruplarına en az 25 üye verilmek şartı ile siyasi parti
gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önünde bulundurulur.

Komisyonun görevi, hükümetin hazırladığı yıllık bütçe ve ekonomik planları inceleyerek TBMM Genel Kurulu’na sunmaktır. Ayrıca, bütçe yasasının TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi için gerekli olan çalışmaları da yürütürler.

 1. Komisyonun görevi, hükümetin hazırladığı yıllık bütçeyi incelemek ve TBMM Genel Kurulu’na sunmak, diğer kanun tasarılarındaki maliye politikalarını inceleyerek rapor hazırlamak ve görüşmek, bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve denetlemek, ekonomik ve mali konularda hükümetle işbirliği yapmaktır.
 2. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 41 üyeden oluşur, bu üyeler TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir.
 3. Komisyonun üyeleri, siyasi partilerin oy oranlarına göre dağıtılır.
 4. Komisyon, bütçe yasa tasarısı, ödeneklerin dağılımı, harcamaların yapılması, ekonomik ve mali konulardaki kanun tasarıları ve bütçe uygulama sonuçları gibi konuları inceler ve rapor hazırlar.
 5. Bütçe yasasının TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi için Komisyonun hazırladığı raporların Genel Kurul’da oylanması ve kabul edilmesi gerekir.
 6. Komisyonun çalışmaları soruşturma, inceleme, denetleme, şikayetlerin değerlendirilmesi, hükümetle işbirliği yapma ve rapor hazırlama aşamalarından oluşur.
 7. Komisyon, hükümetin hazırladığı bütçenin tutarlılık ve ekonomiklik ilkelerine uygunluğunu denetler, gerektiğinde hükümetle görüşür ve önerilerde bulunur.
 8. Komisyonun hazırladığı raporlar TBMM Genel Kurulu’na sunulur ve burada oylanır, kabul edilirse yasalaşır.
 9. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, sadece bütçe ile ilgili değil, ekonomik ve mali konulardaki kanun tasarıları ile diğer meseleleri de ele alabilir.
 10. Komisyonun amacı, ülke ekonomisi ve maliyesi ile ilgili kanunları ve politikaları inceleyerek, önerilerde bulunmak ve bütçe uygulamasını denetlemek suretiyle, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve vatandaşların refahını artırmaktır.