Simulink Simscape ile 5 Serbestlik Dereceli Robotik Kol Modeli Oluşturma

Ekran görüntüsü 2024-06-08 002619
Robotik kolun şeması bu şekilde olacak. Bunun kinamatik denklemlerini açıklayarak çıkarabilir misin ve simulink simscape ile nasıl modelleyeceğimi detaylı bir şekilde anlatabilir misin

Elbette! 6 serbestlik dereceli (DoF) bir robotik kolun kinematik denklemlerini çıkarabilmek için Denavit-Hartenberg (DH) parametrelerini kullanabiliriz. Ardından bu parametreleri kullanarak Simulink Simscape ortamında nasıl modelleyebileceğinizi açıklayabilirim.

1. Denavit-Hartenberg Parametrelerini Belirleme

DH parametreleri dört temel parametre üzerinden belirlenir:

 1. θ_i (theta): Eksenler arası dönme açısı (i-1 ve i eksenleri arasında).
 2. d_i (d): Eksenler arası doğrusal uzaklık (i-1 ekseninden i eksenine kadar olan mesafe).
 3. a_i (a): Eksene dik uzunluk (i-1 ekseninden i eksenine kadar olan mesafe).
 4. α_i (alpha): Eksenler arası dönme açısı (i ekseninden i-1 eksenine kadar olan açı).

Robotik kolunuzun DH parametreleri şemayı dikkate alarak belirlenmelidir. Aşağıda bir örnek adım adım gösterilmiştir:

DH Parametri Tablosu

Link θ (dönme açısı) d (doğrusal uzaklık) a (eksene dik uzunluk) α (dönme açısı)
1 θ_1 d_1 a_0 α_0
2 θ_2 d_2 a_1 α_1
3 θ_3 d_3 a_2 α_2
4 θ_4 d_4 a_3 α_3
5 θ_5 d_5 a_4 α_4
6 θ_6 d_6 a_5 α_5

Not: Bu parametreler robot kolunun konfigürasyonuna göre değişebilir.

2. Kinematik Denklemler

Denavit-Hartenberg parametrelerine dayanarak kinematik denklemleri elde edebiliriz. Kinematik denklemler, her bir mafsal ve bağlantı parçası için 4x4 dönüşüm matrisleri kullanılarak elde edilir. Her bir dönüşüm matrisi şu şekildedir:

T_i = \begin{bmatrix} \cosθ_i & -\sinθ_i\cosα_i & \sinθ_i\sinα_i & a_i\cosθ_i \\ \sinθ_i & \cosθ_i\cosα_i & -\cosθ_i\sinα_i & a_i\sinθ_i \\ 0 & \sinα_i & \cosα_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}

Bu dönüşüm matrislerini çarparak toplam dönüşüm matrisini elde edebiliriz:

T = T_1 × T_2 × T_3 × T_4 × T_5 × T_6

Toplam dönüşüm matrisi, robot kolunun son efektörünün konum ve yönelimini tanımlar.

3. Simulink Simscape ile Modelleme

Adımlar:

 1. SimMechanics/Simscape Kurulumu:

  • MATLAB ve Simulink üzerinde Simscape Multibody ek aracını kurun.
 2. Simscape Multibody Modeli Oluşturulması:

  • Simulink ortamında yeni bir model oluşturun ve Simscape Multibody kitaplığından gerekli bileşenleri ekleyin.
 3. Robotik Kolun Bağlantı ve Mafsallarının Modelleme:

  • Her bir bağlantı parçası ve mafsal için Solid ve Revolute Joint bloklarını kullanarak robotik kolu modelleyin.
  • Her mafsal için DH parametreleri doğrultusunda uygun dönüş ve yer değiştirme ayarlamalarını yapın.
 4. DH Parametrelerinin Ayarlanması:

  • Her Revolute Joint bloğunda, mafsal açısını (θ) tanımlayın.
  • Solid blokları ile bağlantı parçalarının uzunluklarını (a ve d) tanımlayın.
 5. Son Efektörün Tanımlanması:

  • Robot kolunun son bağlantı parçasına eklemek istediğiniz bir yük varsa, bu yükü ekleyip son efektörün tanımlanmasını sağlayın.
 6. Simulasyon ve Kontrol:

  • Simulasyon sırasında robot kolunun hareketlerini kontrol etmek için Joint Actuator blokları kullanarak her bir mafsalı kontrol edebilirsiniz.
  • Gerekli kontrol algoritmalarınızı uygulamak için PID veya diğer kontrol yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Örnek MATLAB Simulink Kodu:

% Yeni bir model oluşturma
model_name = 'robotic_arm_model';
new_system(model_name);
open_system(model_name);

% Simscape Multibody bileşenlerinin eklenmesi
add_block('smimport','Import','ImportFcn',@(x)import_cad('robotic_arm.sldxml'));
save_system(model_name);

Bu genel adımlarla 6 serbestlik dereceli robotik kolunuzun Simulink ve Simscape ortamında modellemesini yapabilirsiniz. Her bir bağlantı ve mafsalın doğru modellenmesi, DH parametreleri doğrultusunda yapılmalıdır. Gerekli kontrol algoritmaları ile robot kolunun hareketlerini kontrol edebilirsiniz.