Şehirleşme sürecinde karşı karşıya kalınan çevresel sorunlar nelerdir?

Şehirleşme süreci, genellikle doğal yapının değiştiği, insanların yoğun olarak yaşadığı ve sanayinin yoğun olduğu alanları kapsar. Bu süreçte pek çok çevresel sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar genellikle doğal kaynakların aşırı kullanımı, hava ve su kirliliği, atıkların doğru bir şekilde yönetilememesi, yeşil alanların azalması ve doğal habitatların yok olması şeklinde görülür. Acaba bu çevresel sorunlar konusunda hangi örnekler verilebilir ve bu sorunların çözümü için kentsel yönetim ne tür stratejiler izlemeli?