Madencilikte Oluşan Çevresel Zararlar Nelerdir ve Nasıl Azaltılabilir?

Madencilik faaliyetleri, büyük ölçekte çevresel etkilere sahiptir ve ne yazık ki bu etkiler genellikle olumsuzdur. Madencilik süreçleri sırasında oluşan toprak erozyonu, su kirliliği, hava kirliliği ve habitat kaybı gibi sorunlar mevcuttur. Belli başlı çevresel etkiler nelerdir ve bu zararların azaltılması için neler yapılabilir? Örneğin, hangi teknolojik yenilikler veya yöntemler kullanılarak madencilik faaliyetlerinin çevresel ayak izi azaltılabilir? Ayrıca, hükümet ve düzenleyici kurumlar ne tür önlemler alabilir veya politikalar uygulayabilir?