Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı nasıl sağlanabilir?

Doğal kaynaklar dünya üzerindeki yaşamın sürdürebilmesi için oldukça önemli olan kaynaklardır. Ancak, fazla tüketim ve bilinçsiz kullanım sonucunda birçok doğal kaynak tükenebilir hale gelmiştir. Bu durum hem çevresel hem de sosyo-ekonomik sonuçlara yol açmaktadır. Bu sorunla baş etmenin yollarından biri, doğal kaynakların daha sürdürülebilir kullanılmasıdır. Bu bağlamda, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını nasıl sağlayabiliriz? Hangi stratejiler ve politikaların uygulanabileceği konusunda neler düşünüyorsunuz? Aynı zamanda, bireyler ve toplumlar ne gibi eylemler yapabilir ve bu konuda hangi bilinçlenme çalışmaları yapılmalıdır?