Hangi Doğal Kaynaklar, Sürdürülebilir Kalkınma Çabalarını Destekler?

Dünya genelindeki doğal kaynakların hangi bölümleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek için kullanılabilir? Hangi kaynaklar, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eder? Örneğin, hidroelektrik veya rüzgar enerjisi gibi temiz enerji kaynakları, iklim değişikliğini azaltmada önemli bir rol oynar mı? Ya da ağaçlandırma ve ormancılık, karbon emisyonlarını azaltmada ve toprak verimliliğini artırmada etkili olabilir mi? Ayrıca, hangi doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanarak insani gelişmeyi desteklemek için hangi stratejiler kullanılmalıdır?