Doğal Kaynaklarımız: Yer Altı ve Yer Üstü Kaynaklarının Anatomisi

Dünya, çeşitli doğal kaynaklarla doludur ve yaşamımızın hemen her alanında bu kaynakları kullanırız. Bu kaynakların bazıları yer üstünde bulunabilirken, bazıları da yer altında yer alır. Örneğin, yer altı kaynakları genellikle yer kabuğunun içinde bulunan petrol, doğal gaz, kömür, madenler gibi. Yer üstü kaynakları ise su, toprak, hava, bitkiler, hayvanlar ve daha birçok şeyi içerir. Ülkeler, bu kaynakları çıkarıp kullanarak ekonomiye katkı sağlarlar. Peki bu kaynaklar nelerdir detaylı olarak ve nasıl farklılık gösterirler? Her iki kaynak dilimini anlatan genel bir fikir ve bakış açısı verebilir misiniz?