Temiz su kaynaklarının korunması neden önemli ve nasıl sağlanabilir?

Tüm canlıların hayatta kalması için temiz suya ihtiyaç vardır ve son yıllarda küresel ısınma, hava kirliliği ve doğal afetler gibi etmenler, dünya genelinde temiz su kaynaklarını tehdit etmektedir. Temiz su kaynaklarımızın korunmasının önemi nedir ve nasıl sağlanabilir? İnsanların yaşam standartlarını, tarım ve endüstriyel faaliyetleri ne şekilde etkilemektedir ve nasıl yönetmelikler, bilinçlendirme kampanyaları veya teknolojik gelişmeler su kaynaklarının korunmasına yardımcı olabilir?