Su ve kanalizasyon sistemlerinin sağlıklı ve güvenli çalışması için hangi önlemler alınmalıdır?

Su ve kanalizasyon sistemleri, toplumların temel yaşam gereksinimlerini karşılamak için vazgeçilmezdir. Bu bağlamda, bu sistemlerin sürekli ve etkin bir şekilde çalışabilmesi için hangi önlemler alınmalıdır? Şehirlerin altyapısına entegre su ve kanalizasyon sistemlerinin ne gibi etkin bir bakım süreci olmalı, hangi potansiyel sorunları önceden belirlemek ve çözemek için ne tür koruyucu ve düzeltici tedbirler geliştirilebilir? Ayrıca, olası kirlilik ve halk sağlığı risklerinin önlenmesi için ne tür güvenlik ve denetim mekanizmaları düşünmeli ve nasıl uygulanmalı?