Nasıl daha verimli bir su ve kanalizasyon sistemi oluşturulabilir?

Modern şehirlerin büyümesi ve yüksek hızda artan nüfusu ile birlikte, su ve kanalizasyon sistemleri büyük bir öneme sahip olmuştur. Hayatın düzgün işleyebilmesi için, suyun belirlenmiş bir noktaya zamanında ve doğru bir şekilde taşınmasının ve atıkların etkili ve hijyenik bir şekilde uzaklaştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden bu alanda hangi yönlerde iyileştirmelere gidilmesi gerektiği önemlidir. Özellikle nasıl daha verimli bir su ve kanalizasyon sistemi oluşturulabileceği üzerinde durulmalıdır. Bu konuda mevcut teknolojiler veya yeni geliştirilebilecek teknolojiler nelerdir? Altyapı nasıl geliştirilebilir? Hangi stratejiler kullanılabilir?