Su ve kanalizasyon sistemlerinde hava valflerinin önemi nedir?

Su ve kanalizasyon sistemlerinde, özellikle boru hatları ağında yer alan hava valfleri, sistemin sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasında kilit bir rol oynamaktadır. Ancak, ne oldukça karmaşık tasarım ve işleyiş unsurlarına sahiptirler. Hava valflerinin işleyişini, hangi koşullarda ve neden kullanıldıklarını, ne tür sorunları önlediklerini ve genel olarak su ve kanalizasyon sistemlerine olan katkılarını detaylandırabilir misiniz?