Kentsel yönetimin öncelikleri nelerdir?

Kentsel yönetimin öncelikleri hangi alanları kapsar? Yani, kentsel yönetim hangi konuları içerir ve hedefleri nelerdir? Kentlerin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili hangi konular üzerinde durulur?