Kentsel yönetim (şehircilik) kategorisi hakkında

Kentsel yönetim veya şehircilik, şehirlerin planlanması, yönetimi ve geliştirilmesiyle ilgilenen disiplinlerarası bir alandır. Bu kategori, şehirlerin sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi, çevresel koruma, ulaşım, altyapı, konut politikaları, kentsel sosyal politikalar, kentsel tasarım ve kentsel ekonomi gibi konularını ele alır. Kentsel yönetim, kentlerin fiziksel, sosyal ve ekonomik yapılarının etkili bir şekilde planlanması, kaynakların verimli kullanılması, katılımcılığın teşvik edilmesi, toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve sürdürülebilir bir gelecek için stratejik kararların alınması üzerinde durur. Aynı zamanda kentsel yönetim, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel halkın aktif katılımını teşvik ederek, demokratik bir karar alma sürecini destekler.