Şehir planlayıcıları ve mühendisleri, kentsel büyümeyi ve genişlemeyi hesaba kattıklarında hangi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır?

Kentsel büyüme ve genişleme, herhangi bir şehir için önemli bir konudur. Bu konu incelenirken, şehirlerin ekonomi, demografi, boş alanlar, altyapı, doğal kaynaklar ve çevre gibi birçok farklı yönü dahil olmak üzere tamamen anlaşılmaları gerekmektedir. Şehircilik ve mühendislik perspektifinden bakıldığında, bir şehrin nasıl büyütülmesi ve genişletilmesi gerektiğini belirlemek için hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiği merak konusudur?