Doğa ve Çevre kategorisi hakkında

Doğa ve Çevre kategorisi, insanların doğal dünya ile olan ilişkilerini ve çevre üzerindeki etkilerini inceleyen bir alandır. Bu kategori genellikle doğal kaynakları korumayı, sürdürülebilirlik ve çevre kirliliği gibi konuları ele alır. Doğa ve çevreyle ilgili konular, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, su kaynakları yönetimi, orman koruma, atık yönetimi, çevre sağlığı ve sürdürülebilir tarım gibi konuları içerir. Bu kategori, insanların doğal dünyaya olan etkilerini azaltmaya yardımcı olacak stratejilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını da içerir.