PHP için bir paket yönetim sistemi olan Composer nasıl kurulur?

Web geliştirmeyle yeni ilgilenmeye başladım ve PHP için bir paket yönetim sistemi olan Composer’ın önemini duydum. Ancak, kurulum süreci hakkında pek bir bilgim yok. Detaylı olarak, hangi adımların izlenmesi gerektiğini, hangi sistem gerekliliklerinin olması gerektiğini ve herhangi bir sorunla karşılaşırsam ne yapmam gerektiği hakkında bilgi alabilir miyim?

Composer Kurulumu

Composer, PHP programlama dilinde uygulama geliştirirken kullanılan bir bağımlılık yönetim sistemidir. Composer, belirtilen paketlerin ve kütüphanelerin projenize dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Sistem Gereklilikleri

  • Birinci olarak, Composer’ı kullanabilmek için sisteminizde PHP’nin kurulu olması gerekmektedir. Composer, PHP 5.3.2 ve üzeri sürümlerini destekler, ancak güncel özelliklerden faydalanabilmek adına PHP’nin en yeni sürümünün kurulu olması önerilir.

  • Composer, Windows, MacOS ve Linux işletim sistemlerinde çalışabilir.

Kurulum Adımları

Windows İçin Kurulum:

  1. Windows işletim sistemi için Composer’in resmi web sitesinden Composer-Setup.exe dosyasını indirin. (https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe)

  2. İndirilen Composer-Setup.exe dosyasını çalıştırın, kurulum sürecinde karşınıza çıkan bütün adımları default olarak kabul edip devam edin.

  3. Kurulum sırasında sizden php uygulamasının dosyasını seçmenizi isteyecek. Normalde otomatik tanımlayabilir kuruluysa ancak görmüyorsa elle yolunu seçmeniz gerek:

  4. Kurulum tamamlandıktan sonra, doğru bir şekilde kurulduğunu kontrol etmek için komut satırını açın ve composer komutunu girin. Eğer sistem bu komutu tanıyorsa Composer başarılı bir şekilde kurulmuştur.

MacOS / Linux İçin Kurulum:

  1. Terminal açın ve aşağıdaki komutları girin:
$ php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
$ php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '756890a4488ce9024fc62c56153228907f1545c228516cbf63f885e036d37e9a59d27d63f46af1fa4a7b7d3e3aefb302') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
$ php composer-setup.php
$ php -r "unlink('composer-setup.php');"
  1. Composer’ın sisteminizde global olarak kullanılabilmesi için asagidaki komut çalıştırılır:
$ mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Sorun Giderme

Eğer kurulum sırasında herhangi bir hata alırsanız, ilk kontrol etmeniz gereken şey PHP’nin doğru bir şekilde kurulu olup olmadığıdır. Ayrıca, PHP’nin Command Line Interface (CLI) sürümünün kurulu olması gerekmektedir.

Eğer başka bir sorunla karşılaşırsanız, Composer’in resmi belgelerinde bulunan “Troubleshooting” kısmına bakabilir, ya da bir web arama motorunda hata mesajını aratarak çözüm yollarını bulabilirsiniz.

TERIMLER:

PHP: PHP, genellikle sunucu tarafında çalışan, HTML içerisine gömülebilen ve dinamik Web sayfaları oluşturmak için kullanılan bir programlama dilidir.
Composer: PHP programlama dilinde uygulama geliştirirken kullanılan bir bağımlılık yönetim sistemidir. Bu sistem ile belirtilen paketler ve kütüphaneler projeye dahil edilir ve kullanılır.
Bağımlılık Yönetim Sistemi: Bir yazılım projesi için gereken kütüphane ve modüllerin, uygun sürüm kontrolü ile birlikte kolayca eklenebilmesini, güncellenebilmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemlere verilen genel isimdir.