Olumsuz cümle yaparken hangi zaman kullanılır?

Türkçe dilinde olumsuz cümle yaparken hangi zamanlar kullanılır? Geçmiş zaman, şimdiki zaman veya gelecek zaman hangi zamanda olumsuz cümle yaparken “değil” ekini kullanmak daha doğru bir kullanımdır? Değil eki zamanlara nasıl eklenir? Ayrıca olumsuz cümle yaparken kullanılan diğer ekler nelerdir?